Prezentacje do pobrania

zaproszenie

Szanowni Państwo,

Druga Konferencja „Postępy w nefrologii, dializoterapii i transplantologii dziecięcej” organizowana przez Klinikę Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” adresowana jest do zarówno do pediatrów ogólnych jak specjalistów nefrologii i/lub nefrologii dziecięcej. Tematyka konferencji obejmuje wybrane praktyczne zagadnienia z jakimi spotyka się zarówno pediatra ogólny, lekarz POZ, neonatolog i nefrolog dziecięcy. W programie konferencji zaplanowaliśmy wykłady i prezentacje przypadków.

Wśród tematów m.in. autosomalna dominująca i autosomalna recesywna torbielowatość nerek – nowoczesne możliwości terapii i problemy kliniczne; co nowego w renoprotekcji; zespół nerczycowy – aktualne zalecenia; ciągłe techniki leczenia nerkozastępczego – nie tylko w niewydolności nerek; nadciśnienie tętnicze i choroba sercowo-naczyniowa u dziecka dializowanego; noworodek z AKI; co nefrolog dziecięcy powinien wiedzieć o przeszczepianiu nerek; jak przygotować dziecko z przewlekłą chorobą nerek do przeszczepienia nerki; karta zgłoszenia do przeszczepienia. Konferencja ma patronat Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” i Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej.

Wykładowcy: Ryszard Grenda, Max Liebau, Dorota Drożdż, Łukasz Obrycki, Stuart Goldstein, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska, Małgorzata Mikaszewska, Janusz Feber, Michał Maternik, Justyna Lesiak, Dorota Bulsiewicz, Tomas Seeman, Mieczysław Litwin

Szczegółowy program konferencji jest już dostępny na stronie internetowej Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” i firmy Medius.

W imieniu Komitetu Naukowego

Prof. Mieczysław Litwin

Informacje

ORGANIZATOR Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. n. med. Eleonory Reicher

ORGANIZATOR
Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a

01-381 Warszawa

KONFERENCJA HYBRYDOWA

Transmisja online odbędzie się za pośrednictwem platformy ClickMeeting*. Na 3 dni przed konferencją otrzymają Państwo e-mail z informacją o logowaniu.

* NIE WSPIERA przeglądarek Internet Explorer oraz Yandex.

Uczestnicy otrzymają punkty edykacyjne

KOSZTY UCZESTNICTWA*:
130 zł

 

Organizator zapewnia

  • udział w wykładach naukowych
  • udział w wykładach sponsorowanych oraz wstęp na wystawę firm sponsorujących (skierowane do osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne – Dz. U. 2016.0.2142)
  • identyfikator i materiały konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • katering konferencyjny
* Ceny zawierają podatek VAT

HOTELE, NOCLEGI

Noclegi uczestnicy rezerwują i opłacają we własnym zakresie.

 

TERMIN KONFERENCJI

11 października 2024

MIEJSCE KONFERENCJI
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
aleja Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa
Budynek F, I piętro, sala 119

Program

Piątek, 11 padziernika 2024

9.00-9.10Otwarcie konferencji
9:10-13.00Sesja 1: NEFROLOGIA
9.10-9.35ARPKD in children – what do we know from European registries
prof. Max Liebau - Department of Pediatrics, University Hospital of Cologne, Niemcy
9.35-9.50ARPKD – ta sama choroba różne przebiegi kliniczne
lek. Justyna Lesiak - Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego IP-CZD
9.50-10.15ADPKD – Do we have effective therapy for ADPK in children – tolvaptan in children
prof. Tomas Seeman - Department of Pediatrics, Charles University, Praga, Czechy
10.15-10.40Renoprotekcja - co nowego, kiedy nowe zalecenia ESPN?
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin – Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego IP-CZD
10.40-10.50Opis przypadku (flozyny)
lek. Martyna Gaj - Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego IP-CZD
10.50-11.10Przerwa kawowa
11.10-11.20 Krótka historia początków immunosupresji w nefrologii (wspomnienie o gazie musztardowym)
prof. dr. hab. Ryszard Grenda - Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego IP-CZD
11.20-11.45Zespół nerczycowy u dzieci i młodzieży – aktualne wytyczne towarzystw naukowych: zalecenia IPNA vs zalecenia PTNFD
dr hab. n. med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska – Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
11.45-12.00 Trudne przypadki leczenia zespołu nerczycowego (koenzym Q/Denys-Drash syndrome)
lek. Justyna Lesiak/lek. Michał Pac - Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego IP-CZD
12.00-12.25Let’s talk about NS – steroidoporny zespół nerczycowy: inhibitory kalcyneuryny, rituksymab czy tylko renoprotekcja
Dyskusja: prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin i dr hab. n. med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska
12.25-12.45 Zaburzenia czynności pęcherza moczowego – od dolegliwości do poważnej choroby
dr n. med. Michał Maternik – Klinika Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia, Gdański Uniwersytet Medyczny
12.45-13.00Moczenie nocne – zasady diagnostyki i leczenie w pigułce
dr n. med. Michał Maternik Klinika Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia, Gdański Uniwersytet Medyczny
13.00-13.45 Lunch
13.45-16.00Sesja 2. DIALIZOTERAPIA
13.45-14.05 Advances in diagnosis and treatment of acute kidney injury in children
prof. Stuart Goldstein, Cincinnati Children`s Hospital Medical Center, Cincinnati, USA
14.05-14.30Leczenie nerkozastępcze u najmniejszych pacjentów
dr hab. n. med. Łukasz Obrycki, prof. IPCZD - Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego IP-CZD
14.30-14.50Wyzwania w opiece nad noworodkiem z ostrym uszkodzeniem nerek
dr n. med. Dorota Bulsiewicz – Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka IPCZD
14.50-15.15Sepsa: znaczenie technik ciągłej terapii nerkozastępczej okiem anestezjologa
dr n. med. Magdalena Mikaszewska-Sokolewicz – Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii IPCZD
15.15-15.40Dializa otrzewnowa niejedno ma imię – analiza trudnych przypadków
lek. Justyna Lesiak - Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego IP-CZD
15.40-16.00Powikłania sercowo-naczyniowe u pacjentów dializowanych
prof. Dorota Drożdż – Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
16.00-16.20 Przerwa kawowa
16.20-18.15Sesja 3. TRANSPLANTOLOGIA
16.20-16.45Immunosupresja szyta na miarę
prof. dr hab. Ryszard Grenda - Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego IP-CZD
15.45-17.00 Jak prawidłowo zgłosić pacjenta do kwalifikacji przed przeszczepieniem nerki
dr n. med. Jacek Rubik - Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego IP-CZD
17.00-17.25Przygotowanie dróg moczowych przed transplantacją nerki u dzieci i młodzieży
dr n. med. Piotr Gastoł – Klinika Urologii IPCZD
17.25-17.45Nowe metody oceny stężenia leków immunosupresyjnych
dr n. med. Arkadiusz Kocur – Pracownia Farmakokinetyki IP-CZD
17.45-18.00 Najczęstsze problemy w diagnostyce i leczeniu u dzieci i młodzieży z aHUS
dr n. med. Wioletta Jarmużek - Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego IP-CZD
18.00-18.15Dyskusja
18.15 Zakończenie konferencji

W programie zaplanowano wystąpienia promocyjne firm
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie

Partner główny

Partnerzy

Wystawcy

Partner medialny

rejestracja

Prosimy o wprowadzenie swojego NPWZ:

Opłaty za uczestnictwo prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
44 1240 2887 1111 0000 3389 8047
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.
W tytule przelewu prosimy podać:
imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek „Nefrologia2024”

Rejestracja jest ważna przez siedem kolejnych dni. Jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana opłata – rezerwacja może zostać anulowana.

Rejestracja jest ważna przez siedem kolejnych dni. Jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana opłata – rezerwacja może zostać anulowana.
W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty uczestnik zrezygnuje z udziału w konferencji, na mniej niż 14 dni przed jej rozpoczęciem, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

biuro organizacyjne

MEDIUS SP. Z O.O.
ul. Powstańców Śląskich 26A,
01-381 Warszawa
strona WWW: medius.com.pl

KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW

Biuro Medius
tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl

KONTAKT DLA PARTNERÓW

Ewelina Miszczuk
tel. +48 694 263 969
e-mail: ewelina.miszczuk@medius.com.pl

Agata Pikulska
tel. +48 602 310 176
e-mail: agata.pikulska@medius.com.pl

KONTAKT DLA WYKŁADOWCÓW

Ilona Bernat
tel. +48 798 798 557
e-mail: ilona.bernat@medius.com.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

Ewa Gayny
tel. +48 502 416 383
e-mail: ewa.gayny@medius.com.pl

SPRAWY LOGISTYCZNE

Krzysztof Pustoła
tel. +48 694 686 151
e-mail: k.pustola@medius.com.pl