Prezentacje do pobrania

Zaproszenie

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w konferencji „Postępy w nefrologii i transplantologii dziecięcej – Benefis Profesorów Ryszarda Grendy i Sylwestra Prokurata”, która odbędzie się 22 września 2023 w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. W trakcie spotkania zaprezentowanych zostanie 10 wykładów plenarnych i 4 doniesienia oryginalne. Spikerami na konferencji będą wybitni nefrolodzy, transplantolodzy i chirurdzy współpracujący z naszą Kliniką od wielu lat. Tematy wykładów i doniesień to podsumowanie najważniejszych wydarzeń w nefrologii i transplantologii dziecięcej które miały miejsce w ostatnich dekadach. Ze względu na udział gości zagranicznych, konferencja będzie prowadzona w formule dwujęzycznej – polsko-angielskiej. Dla zainteresowanych uczestników, którzy nie będą mogli być osobiście na konferencji planowane jest prowadzenie transmisji on-line.
Wstęp wolny – ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o wcześniejsze rezerwacje.
Do zobaczenia w Warszawie!

Komitet Organizacyjny Konferencji:
Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin
Dr n. med. Wioletta Jarmużek
Dr n. med. Łukasz Obrycki

Informacje

ORGANIZATOR Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. n. med. Eleonory Reicher

ORGANIZATOR
Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a

01-381 Warszawa

KONFERENCJA HYBRYDOWA

Transmisja online odbędzie się za pośrednictwem platformy ClickMeeting*. Na 3 dni przed konferencją otrzymają Państwo e-mail z informacją o logowaniu.

* NIE WSPIERA przeglądarek Internet Explorer oraz Yandex.

Uczestnicy otrzymają punkty edykacyjne

KOSZTY UCZESTNICTWA:
BEZPŁATNE

 

Organizator zapewnia

  • udział w wykładach naukowych
  • udział w wykładach sponsorowanych oraz wstęp na wystawę firm sponsorujących (skierowane do osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne – Dz. U. 2016.0.2142)
  • identyfikator i materiały konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • katering konferencyjny

HOTELE, NOCLEGI

Noclegi uczestnicy rezerwują i opłacają we własnym zakresie.

 

TERMIN KONFERENCJI

22 września 2023

MIEJSCE KONFERENCJI
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
aleja Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa
Budynek F, I piętro, sala 119

lub

ONLINE

Program

Piątek, 22 września 2023

9:00-9:10Otwarcie
Opening remarks
9:10–11:15SESJA I – Nefrologia
SESSION I – Nephrology
9:10-9:30Nefrologia dziecięca w czasach kryzysu i wojny
Pediatric nephrology in times of crisis and war
prof. Marcin Tkaczyk
Klinika Pediatrii, Immunologii, Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź
Dept. of Pediatrics, Immunology and Nephrology, Polish Mother’s Memorial Hospital Research Institute, Łódź
9:30-9:50Healthy bones and heart in children with chronic kidney disease
prof. Rukshana Shroff
Dept. of Nephrology, Great Ormond Street Hospital, London, United
Kingdom
9:50-10:10Atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy – od diagnozy do leczenia: wczoraj i dziś
Atypical hemolytic uremic syndrome – from diagnosis to treatement: yesterday and today
prof. Aleksandra Żurowska
Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego, Gdański Uniwersytet Medyczny
Dept. of Pediatric Nephrology and Arterial Hypertension, Gdansk University of Medical Sciences, Gdańsk
10:10–10:30Zespół Alporta – korelacje genotyp – fenotyp
Alport syndrome – genotype-phenotype correlations
dr Michał Pac, mgr Paulina Halat*
Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego,
*Zakład Genetyki Klinicznej, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
Dept. of Nephrology, Kidney Transplantation and Hypertension, Children’s Memorial Health Institute, Warsaw
*Dept. of Clinical Genetics, Children’s Memorial Health Institute, Warsaw
10:30–10:50Autosomal dominant and autosomal recessive polycystic kidney disease–new treatment programs on the horizon
prof. Tomas Seeman
Dept. of Pediatrics, Charles University, Prague, Czech Republic
10:50–11:15Dyskusja
Discussion
11:15–11:35Przerwa kawowa
Coffee Break
11:35–13:30SESJA II – Dializoterapia
SESSION II – Dialysis
11:35–11:55Steroidooporny zespół nerczycowy – standardy diagnostyczne i lecznicze w 2023
Steroid resistant nephrotic syndrome – diagnostic and treatment standards in 2023
prof. Jacek Zachwieja
Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dept. of Pediatric Nephrology and Arterial Hypertension, Poznan University of Medical Sciences, Poznań
11:55–12:15Ambulatoryjny, całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego u dzieci – zalecenia europejskie
Ambulatory blood pressure monitoring – European guidelines
prof. Dorota Drożdż
Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dept. of Pediatric Nephrology and Hypertension Collegium Medicum of Jagiellonian University
12:15–12:35Postępy w ciągłych terapiach nerkozastępczych
Advances in continuous renal replacement therapies
prof. Sylwester Prokurat
Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
Dept. of Nephrology, Kidney Transplantation and Hypertension, Children’s Memorial Health Institute, Warsaw
12:35–12:55Dializa otrzewnowa i hemodializa u dzieci – co wiemy z rejestrów IPNA
Peritoneal dialysis and hemodialysis in children–what we know from IPNA registries
prof. Dagmara Borzych-Dużałka
Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego, Gdański Uniwersytet Medyczny
Dept. of Pediatric Nephrology and Arterial Hypertension, Medical University of Gdańsk
12:55–13:05Normy długości i objętości nerek u dzieci i młodzieży – badanie wieloośrodkowe
Kidney length and volume normative values in children andadolescents – multicenter study
dr Łukasz Obrycki
Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
Dept. of Nephrology, Kidney Transplantation and Hypertension, Children`s Memorial Health Institute, Warsaw
13:05–13:30Dyskusja
Discussion
13:30–14:15 Lunch
14:15–16:15SESJA III – Transplantologia
SESSION III – Transplantology
14:15–14:35Przeszczepy wielonarządowe
Multi-organ transplants
prof. Piotr Kaliciński
Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów, Instytut „PomnikCentrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
Dept. of Pediatric Surgery and Organ Transplantation, Children`s Memorial Health Institute, Warsaw
14:35–14:55Pediatric kidney transplantation from 1970 to 2023, a success story
prof. Burkhard Tönshoff
Dept of Pediatrics I, University Children’s Hospital, Heidelberg, Germany
14:55–15:15Przeszczepianie nerek u dzieci z wadami dolnego odcinka dróg moczowych
Kidney transplantation in children with lower urinary tract defects
dr Dorota Broniszczak
Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów, Instytut „PomnikCentrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
Dept. of Pediatric Surgery and Organ Transplantation, Children’s Memorial Health Institute, Warsaw
15:15–15:35Arterial hypertension after kidney transplantation data from Canadian registries
prof. Janusz Feber
Division of Nephrology, Dept. of Pediatrics, The Children’s Hospital of Eastern Ontario, Ottawa, Canada
15:35–15:55Farmakodynamika takrolimusu i zastosowanie jej oceny w praktyce klinicznej u dzieci po przeszczepieniu nerki
Pharmacodynamics of tacrolimus and its usefulness in clinical practice in children after kidney transplantation
dr Jacek Rubik
Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
Dept. of Nephrology, Kidney Transplantation and Hypertension, Children’s Memorial Health Institute, Warsaw
15:55–16:15Dyskusja
Discussion
16:15–16:35Ponad 40 lat minęło
More than 40 years have passed...
prof. Ryszard Grenda
Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
Dept. of Nephrology, Kidney Transplantation and Hypertension, Children’s Memorial Health Institute, Warsaw
16:35–16:45Zakończenie konferencji
End of the conference

W programie zaplanowano wystąpienia promocyjne firm
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie

Partner główny

Partnerzy

Wystawcy

Partner medialny

rejestracja

Prosimy o wprowadzenie swojego NPWZ:

Opłaty za uczestnictwo prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.
W tytule przelewu prosimy podać:
imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek „WDR2023”

Rejestracja jest ważna przez siedem kolejnych dni. Jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana opłata – rezerwacja może zostać anulowana.

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z udziału w konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi następująca kwotę:
100% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 30 dni przed rozpoczęciem konferencji;
50% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji;
20% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 7 dni przed rozpoczęciem konferencji,
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 7 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

biuro organizacyjne

MEDIUS SP. Z O.O.
ul. Powstańców Śląskich 26A,
01-381 Warszawa
strona WWW: medius.com.pl

KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW
Ewa Sochan
obsługa uczestników
tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl

KONTAKT DLA SPONSORÓW
Anna Tkacz

key account manager
tel. 694-263-969
e-mail: anna.tkacz@medius.com.pl

SPRAWY LOGISTYCZNE
Krzysztof Pustoła
specjalista ds. logistyki
tel. 694-686-151
e-mail: k.pustola@medius.com.pl